El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

Ajuts estratègia alimentària de Catalunya

Nova línia de 9 ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català

Termini 27/02

Bases, aquí

Més informació i sol·licitud, aquí

Objecte dels ajuts

Hi ha 9 línies:

Línia 1

Línia d’ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte.

Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries (agrícoles i ramaderes) que en el moment de presentar la sol·licitud hagin presentat la DUN i/o l’actualització del cens (segons escaigui) de l’anualitat corresponent i utilitzin un quadern d’explotació digital amb tots els camps que intervenen en el càlcul del perfil de sostenibilitat complets.

Línia 2

Línia d’ajuts per a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits.

Beneficiaris: Entitats públiques, Entitats sense ànim de lucre o vinculades a l’ESS (associacions, fundacions, cooperatives, etc.) o  Empreses agroalimentàries (aliances de mínim tres persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a persona jurídica).

Línia 3

Línia d’ajuts per a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixos i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça.

Beneficiaris: Titulars o explotadors de petits escorxadors o titulars d’establiments de manipulació de caça (persones físiques i jurídiques)

Línia 4

Línia d’ajuts per al foment de projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari.

Beneficiaris: Persones físiques, Cooperatives agràries, Persona jurídica, micro o petita empresa, Entitats, fundacions i associacions amb projectes transformadors agroalimentaris que augmentin l’autoestima alimentària del territori.

Línia 5

Línia d’ajuts per al suport en el compliment de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors.

Beneficiaris:  Entitats associatives que representin els interessos d’una única activitat artesanal alimentària.

Línia 6

Línia d’ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari.

Beneficiaris: PIMES del sector agroalimentari.

Línia 7

Línia d’ajuts per al foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària.

Beneficiaris: Persona física o jurídica que agafa l’activitat artesanal.

Línia 8

Línia d’ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments.

Beneficiaris: Dones que liderin projectes duts a terme en entorns rurals o marítims.

Línia 9

Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa.

Beneficiaris: a. Productors agraris, Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions i Artesans alimentaris i els seus gremis, entre d’altres.

Documentació

  • Memòria detallada
  • Pressupost complet, detallat i relacionat amb la memòria
  • i formularis, certificats, etc..

Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport  de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona