El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

INFORMACIÓ GENERAL I IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB.

El present avís legal i condicions d’ús (en endavant, “l’Avís Legal” regeixen l’accés i la utilització de lloc web accessible mitjançant el nom de domini https://www.agroproductorsosonallucanes.cat/ i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”).

El mer accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest “l’Avís Legal”.

Si no està d‘acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal haurà de deixar d’utilitzar el Lloc Web.

L’Usuari ha de llegir el present avís legal cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que poden presentar modificacions. En cada moment apareixerà la data de la darrera versió.

INFORMACIÓ REGISTRAL DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’identifiquen les dades següents:

TITULAR: CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL

DOMICILI: Carrer Doctor Junyent, 1, 08500 Vic.

CIF: B-65150484.

NOM COMERCIAL: CREACCIÓ

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@creaccio.cat

TELEFON: 93.881 55 33

Inscripció Registre Mercantil de Barcelona: Volum 44296, Foli 148, Secció 8, Full B 397291

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions establertes a continuació, regulen l’ús permès del Lloc Web.

 1. Accés

Lloc web sense cap restricció d’accés.

L’accés és públic i qualsevol usuari pot visitar totes les seccions d’aquest Lloc Web.

 1. Modificacions del Lloc Web i interrupcions o errors en l’accés.

CREACCIÓ es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés, fent constar sempre la data de la darrera versió.

 1. Continguts i enllaços a altres llocs web.

La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquest Lloc Web és exclusivament la de proporcionar informació als usuaris i als clients sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà aplicar o completar les dades que s’ofereixen en aquest Lloc Web. CREACCIÓ no serà responsable del resultat obtingut a través dels mencionats enllaços.

En tot cas CREACCIÓ no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Lloc Web, ni pot garantir l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu.

Malgrat els enllaços són supervisats regularment per tal que no ocorri, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats pels llocs web enllaçats són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen bens o drets del propi usuari o d’un tercer es prega es comuniqui immediatament a CREACCIÓ a info@creaccio.com aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:

 • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
 • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte de la dignitat de la persona, el principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.
 1. Protecció de dades personals.

Les dades personals vinculades a aquest Lloc Web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a més informació dels tractaments de dades efectuats a CREACCIÓ pot consultar la nostra Política de Privacitat (posar el link).

CREACCIÓ tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquest Lloc Web complint la normativa del Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així la remissió de dades per els interessats és absolutament voluntària i es remet a la Política de Privacitat en cadascun dels formularis.

 1. Drets reservats

CREACCIÓ és titular i/o disposa de les llicències corresponents sobre els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny del web, la marca, el nom comercial i els signes distintius. En particular, estan protegits pels drets d’autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de la web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, fotografies, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la web relatiu als serveis, continguts i/o eines facilitades per CREACCIÓ.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Web per part de l’Usuari implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets per part de CREACCIÓ.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir i copiar els continguts d’aquesta Web per al seu ús privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o l’exercici dels drets d’explotació: reproducció, distribució, comunicació pública, posada de disposició i transformació, de la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de CREACCIÓ.

CREACCIÓ és titular i/o disposa de les llicències corresponents sobre els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny del web, les imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l’usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest Lloc Web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, transformar-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i altres elements continguts al Lloc Web sense el consentiment exprés i per escrit de CREACCIÓ. En particular, estan protegits pels drets d’autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de la web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, fotografies, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la web relatiu als serveis, continguts i/o eines facilitades per CREACCIÓ.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Web per part de l’Usuari implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets per part de CREACCIÓ.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir i copiar els continguts d’aquesta Web per al seu ús privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o l’exercici dels drets d’explotació: reproducció, distribució, comunicació pública, posada de disposició i transformació, de la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de CREACCIÓ.

En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 • Obtenir els continguts facilitats a la web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi.
 • Utilitzar algun dels serveis i continguts que CREACCIÓ posa a la seva disposició, amb fins il·lícits.
 • Realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’activitat normal del web o a l’ordinador d’un tercer.
 • Utilitza la web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 • Accedir sense autorització a qualsevol secció de la web, a altres sistemes o xarxes connectades, a cap servidor de CREACCIÓ, ni als serveis oferts a través del web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

En el cas que l’Usuari causi danys a tercers, per fer ús de qualsevol servei i contingut facilitades a través del web, exonera expressament a CREACCIÓ, de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada. A aquests efectes, l’Usuari assumirà la responsabilitat exclusiva que pogués derivar-se.

CREACCIÓ es reserva el dret d’exercici de les accions legals oportunes en cas d’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l’Usuari.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

CREACCIÓ es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis de la web, actualització o millora dels serveis, amb o sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat de l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

 1. Responsabilitats

 

CREACCIÓ no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directament o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en el mateix. Tanmateix, d’acord amb l’exposat en aquestes condicions CREACCIÓ exclou qualsevol responsabilitat pels danys de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguin deure’ls a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc Web o als seus continguts.

CREACCIÓ no es fa responsable de:

 • l’ inadequat funcionament i/o errors de la web si això es deu a tasques de manteniment, a incidències, a un defectuós funcionament del terminal o la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes indispensables per fer ús del servei.
 • virus i/o altres components nocius en la web o en el servidor que la subministra.
 • danys que es generin a l’Usuari en cas d’impossibilitat de prestar el servei a causa de supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a CREACCIÓ.
 • perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions d’ús que CREACCIÓ s’estableix a la web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat de la web.
 • informació publicada al seu web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

CREACCIÓ declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament de la Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

CREACCIÓ adoptarà les mesures oportunes per assegurar una resposta ràpida, sense responsabilitzar pels retards que siguin deguts als serveis de telecomunicacions.

Així mateix, CREACCIÓ no es fa responsable de la informació emmagatzemada en blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar informació en el seu web.

 1. Enllaços de tercers al Lloc Web de CREACCIÓ. Hiperenllaç i “framing”.

 

La realització d’un enllaç i/o “framing” des del vostre lloc web cap al Lloc Web implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.

Solament es permet l’enllaç i/o “framing” cap a l’adreça del Lloc Web. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de CREACCIÓ.

Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les del present Lloc Web.

L’enllaç o el lloc web d’enllaç, no podrà desenvolupar activitats o col·locar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.

 

 1. Llei iJurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present web, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de totes les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 1. Cookies

 

CREACCIÓ utilitza cookies quan l’Usuari navega per les diferents pantalles del Lloc Web. Aquestes cookies s’emmagatzemen al disc dur de l’Usuari però no poden llegir les dades contingudes en aquell ni llegir els arxius de tipus cookie que han creat altres proveïdors. No obstant, l’usuari podrà impedir l’emmagatzematge de cookies configurant les opcions del seu navegador. CREACCIÓ utilitza cookies amb la finalitat de reconèixer als usuaris que s’hagin registrat i facilitar la seva navegació, alhora que proporcionen informació sobre la data i hora de l’última visita de l’usuari, mesurant alguns paràmetres de tràfic dins el propi Lloc Web i fent una estimació de les visites rebudes, permetent a CREACCIÓ enfocar i ajustar els serveis que proporciona a través d’aquest espai de la forma més efectiva.

Per a més informació, consulti la nostra política de cookies.

Vic, setembre 2023