El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

Publicades les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts Leader del PDR 2014-2022

La iniciativa comunitària LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale, que significa “vincles entre accions de desenvolupament de l’economia rural), va ser posada en marxa per la Unió Europea com un programa pilot, experimental i destinat a l’àmbit rural. Es tractava de lluitar contra el despoblament del medi rural, mitjançant la diversificació de l’economia mitjançant la participació activa de la població interessada, de les empreses, de les associacions i de l’administració de les zones rurals beneficiàries. Aquesta participació es va canalitzar per mtijà dels grups d’acció local (GAL), que han estat responsables del disseny i execució dels seus programes de desenvolupament rural. A Catalunya hi ha 11 grups d’acció local (GAL) i  ARCA és l’entitat que dinamitza, coordina i representa els 11 grups Leader davant d’ens i institucions d’àmbit estatal i internacional, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat, que és qui convoca els ajuts ajuts dins del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022  (PDR).

La finalitat dels ajuts és a fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i de joves, en actuacions de  millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques, i conservació i millora del patrimoni rural.

Us facilitem l’enllaç a la convocatòria d’ajusts Leader 2022.

#Leader #ARCA #Osona #ajuts #PDR #Programa de desenvolupament Rural #Catalunya #GAL #Grups d’acció local #Agricultura #Generalitat

Aquesta notícia ha estat publicada amb  el suport  de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona