El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

Ajuts per la retirada d'amiant agroproductorsosonallucanes.cat

Ajuts per la retirada d’amiant, substitució de cobertes i instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic

Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus material d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades

Línia 1:Retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, destinats als propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge
Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport econòmic de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona
Línia 2:  Retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució si s’esdevé, i  complementàriament la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant. Aquesta línia està destinada a propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica
Termini: 
Del 25/5/2023 al 24/7/2023
Coberta d'amiant. Agroproductorsosonallucanes.cat

Coberta d’amiant. Agroproductorsosonallucanes.cat

Import màxim de la subvenció:

Línia 1: 100% de les factures presentades amb un màxim de 30.000 €.

Línia 2:   L’import màxim de les subvencions no podrà ser superior a les quantitats (sobre el cost subvencionable) següents:

 • Retirada amiant i substitució de les cobertes  = 40%; (+ 20% en cas de petita empresa; + 10%, en cas de mitjana empresa) amb un topall límit per m2 segons la taula següent:
  • Cobertes d’amiant de fins a 49 m2: 2.000 €.
  • Cobertes d’amiant de 50 m2 fins a 99 m2: 40 €/m2.
  • Cobertes d’amiant de 100 m2 fins a 499 m2: 30 €/m2.
  • Cobertes d’amiant de 500 m2 fins 999 m2: 25 €/m2.
  • Cobertes d’amiant a partir de 1.000 m2: 20 €/m2.
 • Per la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic:
  • P > 100 kWp = 262 x  valor de la potència pic instal·lada
  • 10 > P <= 100 kWp = 318 x  valor de la potència pic instal·lada
  • P <=10 kWp = 534 x  valor de la potència pic instal·lada

Documentació: 

a) Document acreditatiu de la propietat de l’immoble.
b) Acreditació del CNAE on està inscrita l’activitat econòmica i hi consti l’adreça de l’immoble.
c) Una memòria descriptiva de desamiantatge de l’immoble.
d) Fotografies dels elements d’amiant a retirar.
e) Còpia del pressupost dels treballs de desamiantatge (Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), dels treballs de la instal·lació de la nova coberta i de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic

Sol·licitud

Més informació

Tens dubtes? T’oferim assesorament en ajuts i subvencions

Sol·licita assessorament!

Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport de: