El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

agroproductorsosonallucanes - ajuts comercialitzacio

Ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agroalimentaris

Ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agroalimentaris

L’objecte dels ajuts és el foment dels projectes d’inversió destinats a la transformació i/o comercialització d’aliments, executats per les empreses agroalimentàries en els establiments de Catalunya.

Beneficiaris: 

Les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que manipulen o transformen, i comercialitzen productes agraris (excepte els productes de la pesca, forestals, complements alimentaris, dietètics i ingredients tecnològics) i que siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut sol·licitat.

agroproductorsosonallucanes - ajuts comercialitzacio2

agroproductorsosonallucanes – ajuts comercialitzacio2

Termini:

Del 4 d’agost al 3 d’octubre de 2023.

Import de l’ajut:

Depenent del producte transformat i la mida de l’empresa, entre un 10% i un 40% de l’import total d’inversió subvencionable La inversió subvencionable no pot superar els 5.000.000€ i no pot ser inferior a 40.000€.

Inversions subvencionables:

  • La construcció i la compra, inclòs l’arrendament financer si la compra es fa dins el període de justificació, de béns immobles. (limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte).
  • La compra, inclosa la compra a través d’arrendament financer si es fa dins el període de justificació, i la instal·lació de nova maquinària i béns d’equip, incloses les instal·lacions telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari informàtic, fins al valor de mercat del producte.
  • L’adquisició o el desenvolupament de programes informàtics, i l’adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades. (limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte).
  • Els costos generals vinculats a les inversions anteriors, com ara honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, i honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat (limitat a un màxim del 8% de les inversions anteriors).

Sol·licitud

Bases publicades

Sol·licita assessorament !

Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport de:

Consulta altres notícies aquí