El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

ajuts_energies_renovables_agroproductorsosonallucanes

Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III)

Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III)

Beneficiaris: 

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions agràries. També per Agrupacions i Consorcis

Termini:

Del 27 de juliol al 26 de setembre de 2023

ajuts_eficiencia_energetica_agroproductorsosonallucanes

ajuts_eficiencia_energetica_agroproductorsosonallucanes

Inversions subvencionables:

ACTUACIÓ 1 –
Relacionades amb la millora de l’eficiència energètica a edificis, naus i instal·lacions auxiliars de les explotacions agrícoles i ramaderes:

  • Sistemes d’aïllament, recirculació d’aire, climatització i ventilació
  • Sistemes de control i mesura per optimitzar l’ús energètic
  • Substitució de calderes obsoletes o alimentades per combustibles fòssils.
  • Substitució de calderes obsoletes de biomassa per altres també de biomassa més modernes i eficients
  • Inversions especifiques en eficiència energètica de naus ramaderes (per exemple variadors de velocitat de bombes de buit de sistemes de munyida; sistemes de prerefredament de llet; sistemes de recuperació d’energia)

ACTUACIÓ 2 –
Relacionades amb la valorització energètica de fems i biomassa agrícola:

  • Plantes de biogàs de baixa capacitat per cobrir necessitats energètiques de les explotacions
  • Adquisició de maquinària per a la gestió o provisió de biomassa agrícola amb destinació energètica; per a la reducció de volum de biomassa agrícola amb destinació energètica; o per a la homogeneïtzació, cribratge i condicionament de productes triturats procedents de biomassa agrícola

Construcció de centres logístics i d’inversions en estructures d’emmagatzematge d’ús col·lectiu de biomassa agrícola amb destinació final energètica

Import de l’ajut:

Del 30% al 50% del cost elegible en l’actuació 1 i fins a 65% en l’actuació 2. Inversió mínima 10.000€ (act. 1) i 15.000€ (act.2)

Sol·licitud

Més informació

Sol·licita assessorament!

Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport de:

Consulta altres notícies aquí