El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

Agrorpoductorsosonallucanes.cat notícia

Repartiment territorial de 84,8 milions d’euros del Pla de Recuperació per a programes agrícoles i ramaders

El Consell de Ministres ha acordat autoritzar la distribució territorial entre les comunitats autònomes d’un paquet de fons dotats amb 84,84 milions d’euros per actuacions en matèria agrícola i ramadera. Aquests ajuts s’emmarquen dins el Component 3 del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i resilència.

Hi haurà dues partides destinades a finançar projectes en l’àmbit de la sanitat animal i vegetal.

  • L’import d’una d’elles és de 13 milion d’euros. Es preten reforçar els sistemes de captació i bioseguretat en vivers i centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport terrestre d’animals.
  • L’altra partida, per l’import restant, 71,75 milions d’euros, es destinarà a donar suport a les inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economa circular en el sector agrícola i ramader.

A la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural s’aprovarà la distribució d’aquests ajuts.  Un cop fet el repartiment, les diferents comunitats autònomes podran publicar noves convocatòries d’ajuts els mesos següents.

Agrorpoductorsosonallucanes.cat notícia

Agrorpoductorsosonallucanes.cat – notícia

Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport econòmic de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona