El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

Ajut a explotacions ramaderes de carn i de llet (boví, equí, conill, oví i cabrum) i sector apícola - agroproductorsosonallucanes.cat

Ajut temporal excepcional a productors/es de boví, equí, conill, oví i cabrum de carn i de llet i sector apícola afectats per la crisi a Ucraïna.

Objecte:

L’objecte és compensar l’increment dels costos de producció, concretament aquells vinculats a l’alimentació animal, derivat del conflicte bèl·lic d’Ucraïna i agreujat per la manca de pluges actual

Beneficiaris: 

Els productors i les productores de boví, equí, conill, apícola, oví i cabrum (no autoconsum) que:

  • Siguin titulars d’explotacions (propietat o arrendament) de bestiar boví, equí, conill, oví, cabrum i apícola donades d’alta a 30 d’abril de 2023 amb un cens major de zero en el Registre general d’explotacions ramaderes (vegeu detall a l’apartat 2 (annex 1) de les bases reguladores)
  • La seva explotació s’hagi vist afectada econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió a Ucraïna, per les sancions imposades a la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per Rússia. El beneficiari presentarà una declaració responsable en relació amb els extrems exposats.
  • Que hagin presentat  almenys una declaració censal en els darrers 24 mesos i fins a la data de sol·licitud de l’ajut.
  • Que no s’hagin pogut acollir en aquest ajut en la convocatoria del mes d’agost
Agroproductorsosonallucanes.cat Ajuts a explotacions ramaderes de carn i de llet (boví, equí, conill, oví i cabrum) i sector apícola

Agroproductorsosonallucanes.cat Ajuts a explotacions ramaderes de carn i de llet (boví, equí, conill, oví i cabrum) i sector apícola

Import de l’ajut:

La quantia de l’ajut per beneficiari es determina segons el cens de l’explotació a data 30 d’abril de 2023 multiplicat per un import que depèn de l’espècie. Veure detall a l’apartat 6  (annex 1) de les bases reguladores.
Import mínim de l’ajut 500€ i màxim 10.

Termini:

Del 14/11/23 al 20/11/2023 (7 dies!)

Sol·licitud

Bases reguladores

Tens dubtes? T’oferim assessorament en ajuts i subvencions .  Sol·licita assessorament !

Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport de:

Consulta altres notícies aquí