El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

Agroproductorsosonallucanes - ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura

Ajuts i subvencions: ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura

Beneficiaris:

a) Les cooperatives apicoles, les associacions i les agrupacions de persones productores.
b) A títol individual, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d’una explotació apícola.

Termini:

Del 26 d’abril al 17 de maig de 2023

Import:

a) Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores: Fins a 30.000€  i 1,25€/arna.
b) Lluita contra les agressions i les malalties de l’arnar, en particular, contra la varroasi:  Límit màxim  5€/arna/any.
c) Racionalització de la transhumància. Límit màxim de 0,50 €/arna.
d) Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de mel i de productes apícoles. Límit màxim d’1,50 €/arna.

Agroproductorsosonallucanes - ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura

Agroproductorsosonallucanes – ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura

Bases publicades
Accés al tràmit

Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport econòmic de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona