El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

agroproductorsosonallucanes_premis_artesa_innovador

Premi al/a la MILLOR JOVE artesà/ana alimentari/ària INNOVADOR/A corresponent a l’any 2024

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca el premi 2024 al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a que dugui a terme actuacions en el món de l’artesania alimentària que esdevinguin innovacions i millora en la qualitat i la comercialització dels productes artesans i donin prestigi al sector, i d’una distinció especial o accèssit.

Objecte del premi:

Concessió del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a que dugui a terme actuacions en el món de l’artesania alimentària que esdevinguin innovacions i millora en la qualitat i la comercialització dels productes artesans i donin prestigi al sector, i d’una distinció especial o accèssit.

Beneficiaris: 

Poden ser beneficiaris/àries del premi i de l’accèssit els/les joves artesans/es alimentaris/àries de Catalunya que reuneixin els requisits següents:

  1. Que siguin menors de 40 anys l’any de la convocatòria.
  2. Que disposin del carnet d’artesà/ana alimentari/ària en data anterior a la publicació de la convocatòria corresponent.
  3. Que desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda en data anterior a la publicació de la convocatòria corresponent
  4. Que hagin treballat de manera destacada en qualsevol de les actuacions que descriu el punt 2.2 de les bases reguladores, i que hagin obtingut, com a conseqüència d’aquestes actuacions, resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les produccions artesanals alimentàries.
agroproductorsosonallucanes premi al millor jove artesà/ana alimentari/àrua innovador/a 2024

agroproductorsosonallucanes premi al millor jove artesà/ana alimentari/àrua innovador/a 2024

Quantia del premi:

La dotació del Premi  és de 3.000 euros, amb un accèssit de 1.000 euros que es concedeix a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.

Termini de presentació de sol·licituds:

Del 10/05/2024 fins al 10/06/2024

Bases reguladores

Convocatòria

Accés al tràmit

Tens dubtes? T’oferim assessorament en ajuts i subvencions .

Sol·licita assessorament !

Aquesta notícia ha estat publicada amb el suport de la Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona:

Consulta altres notícies aquí