El portal públic del Sector Agroalimentari d’Osona i el Lluçanès

I aquest servei, per què és important?

Innovar és la capacitat per convertir una bona idea en un producte, un servei o un procés que sigui valorat amb èxit i generi impacte.

Innovar no funciona pel fet que les propostes siguin bones: innovar implica la transformació d’una idea en un producte o servei comercialitzable, en un nou procés de fabricació o de distribució o en una nova manera d’oferir un servei.

Innovar és un procés; és cultura; són recursos i competències.

Per on començar a innovar?

Existeixen dos motius principals pels que se’t pot despertar la necessitat d’innovar:

  1. 1. Pots observar el mercat i els canvis que s’hi produeixen. Pots detectar unes oportunitats que em facin pensar que la innovació és el millor camí per adaptar el meu producte o servei a aquests canvis.
  1. 2. Pot ser que disposis de recursos (tècnics, humans, econòmics, etc.) i que tinguis la possibilitat de fer un pas més, de millorar en algun aspecte. Per tant, busques idees que em permetin innovar i inicies un procés d’innovació.

Aquest camí et mostra els passos a seguir per innovar de forma programada.

Si vols començar el procés d’innovació pel teu compte, el següent quadre et planteja unes preguntes a les que serà bo que donis resposta. La seva resolució et pot ajudar en el procés de reflexió previ a portar la innovació a la teva empresa.
I nosaltres, com et podem ajudar?

Des del programa d’innovació de Creacció estem al costat de les empreses i les persones emprenedores, per acompanyar-te i oferir-te els recursos que necessites per innovar en el teu dia a dia. Adaptem els assessoraments i la formació a la realitat de cada persona. A continuació alguns exemples del que et podem oferir:

Assessorament:

 • Avaluem el grau d’innovació de la teva empresa.
 • Busquem factors que et poden aportar un  avantatge competitiu.
 • Organitzem dinàmiques de generació d’idees amb el teu equip.
 • Impulsem projectes d’emprenedoria.

Recursos:

 • T’acompanyem en la captació i recerca de recursos econòmics i d’espais.
 • T’informemper estar al dia en innovació
 • Et proporcionem eines per aplicar en el teu dia a dia.

Contacta’ns i t’acompanyem en el camí de la innovació!