I aquest servei, per què és important?

El sector de la producció agroalimentària ecològica ha anat augmentant de forma generalitzada en els últims anys a Catalunya i pot esdevenir una oportunitat per a les empreses de la cadena de valor alimentària. Segons el Green deal el 25% de la superfície agrícola del territori català hauria de ser ecològica en l’horitzó 2030.

Es tracta d’una aposta per a un mètode d’obtenció de productes agraris i alimentaris utilitzant una gestió, uns productes i tècniques el més naturals possibles, excloent aquelles que poden malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient.

Per on començar si vull passar a ecològic o vull tenir més informació abans de decidir-ho?

El sector ecològic és dinàmic i està en constant transformació. Si vols conèixer el resultats de l’Estudi prospectiu d’oportunitats del sector ecològic a Osona i Lluçanès (2019) el pots consultar aquí mateix. Et presentem alguns titulars resumits.

- Per què ecològic a Osona?

  • Les dinàmiques del sector ecològic estimen unes previsions de creixement anual per sobre del 10% al sector ecològic en els propers anys.
  • El sector agrari d’Osona i Lluçanès està molt orientat a les produccions ramaderes. El porcí, el boví i l’oví, són els tres subsectors que presenten un nombre major d’explotacions ramaderes.
  • Osona i Lluçanès tenen diferents operadors repartits al llarg de la cadena agroalimentària, entre productors, elaboradors i comercialitzadors.
  • Es detecta una demanda creixent de matèria primera ecològica de proximitat per part de la indústria agroalimentària.
  • Es detecta una demanda creixent d’aviram ecològic de proximitat (carn i ous) així com de producte fresc d’horta i derivats làctics.
  • Es detecten oportunitats per empreses, tant convencionals com ecològiques, que incorporin activitats noves de diversificació.

- Què és la certificació ecològica?

L’aplicació d’un sistema de producció agrària ecològica (PAE) implica que totes les empreses que hi participen han de complir una normativa europea, i estar sotmeses al control i la certificació realitzada per una sèrie d’organismes de control. El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és l’òrgan que regula la certificació ecològica a Catalunya i que permet oferir oferir una garantia suficient als consumidors.

En les fitxes tècniques i divulgatives que ha elaborat la Unitat de producció Agroalimentària Ecològica podràs consultar els requisits aplicables segons el teu sector.

- Quina diferència hi ha entre l'ecologia i l'agroecologia?

L’agroecologia va més enllà del cultiu agrícola ecològic i certificat, l’agroecologia consisteix en possibilitar uns sistemes alimentaris alternatius que permetin la transformació social i un medi rural viu, mitjançant la cogeneració de coneixement, l’economia solidària i les innovacions socials.

Pots trobar més informació a la web de la càtedra d’agroecologia de la Universitat de Vic.

- Setmana Bio, un espai per la promoció del sector ecològic a Catalunya

La Setmana Bio és una iniciativa del DARPA que vol posicionar el sector ecològic i fomentar-ne el coneixement. Un munt d’activitats experiencials s’organitzen durant una setmana del mes d’octubre per donar a conèixer la producció ecològica de casa nostra.

Al fulletó que es va editar durant la Setmana Bio 2020 a Osona mostra els més de 100 operadors certificats CCPAE. L’alt nombre i la diversitat d’operadors mostra el potencial que té el territori per desenvolupar un sector agroalimentari local basat en el subministrament local de matèries primeres de proximitat i ecològiques.

I nosaltres, com et podem ajudar?

Vols que us acompanyem en el procés per caminar cap a l’ecològic, voleu conèixer les possibilitats que té el nostre territori en relació a la producció ecològica i com sumar-t’hi amb la teva idea o empresa? Contacta’ns!